Pham Trang's blog

Thursday, September 14, 2006

Chi toi (tang Tram iu)
Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo

Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ

Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở

Cho làm câu hát để người lý lơiNgày chị sinh, trời cho làm thơ

Vấn vương với sợi tơ trời

Tình riêng bỏ chợ

Tình người đa đoan.(Đoàn Thị Tảo)Rất khâm phục và yêu chị:D


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home