Pham Trang's blog

Tuesday, October 23, 2007

Mua thu vang

Đẹp quá...nhưng không níu kéo được mãi...thu sắp tàn rồi...


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Labels:

3 Comments:

Anonymous Don Tang said...

Schönes Deutschland, schöner Hebst

October 24, 2007 at 10:21 PM  
Anonymous Linku said...

Choài, mùa thu đẹp quá bà ạ! Thèm được lăn trên đám lá vàng đó quá!

November 5, 2007 at 7:42 PM  
Anonymous *♬Candy - 포치♪* said...

mua thu chau Au dep that day :-)

November 23, 2007 at 8:16 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home