Pham Trang's blog

Saturday, April 29, 2006

Lai do vui toan hoc nao:D
  The tich hinh 1: V1 = 8*8*1 = 64


  The tich hinh 2: V2 = 13*5*1 = 65


Tai sao the nhi:D

14 Comments:

Anonymous Hieu Minh said...

Em nho nhe, anh se uong coc bia 1 lit :))

April 29, 2006 at 12:28 PM  
Anonymous pham trang said...

Ban VA viet cai gi the, doc mai la luan ko ra:D
De nghi co loi giai thi dua ra:D

April 29, 2006 at 5:07 PM  
Anonymous Hieu Minh said...

De thay la duoc cheo o hinh V1 giua A va B tao boi 2 canh. 3 va 8. con 2 hinh V 2 tao boi 5 va 15. 3/8 != 5/13 ---> Dien tich cua cac cap hinh A, B o 2 ben la khong bang nhau.
Anh chi giai thich duoc the thoi, ngai. ngoi tinh toan qua.

April 29, 2006 at 7:34 PM  
Anonymous Anh Nguyen said...

Thiet la dai dong do' ma' !

April 29, 2006 at 8:03 PM  
Anonymous pham trang said...

Anh Hieu Minh oi, cach giai cua anh hoan toan chinh xac va hop ly. Tuy nhien anh dung tang cua goc se de nhin hon, tinh chinh xac ra no chi chenh lech nhau co hon 1 do thoi:D, nen rat kho nhan ra:D Chuc mung anh Hieu Minh, bravo:d. Hom nao gap em se thuong anh 1 coc bia:))
tg goc nhon trong tam giac A: tga=3/8 ==> a=20,56°
tg goc nhon trong hinh C (tuc la goc giua 2 canh cua hinh thang): tgb=2/5 ==>b= 21,80

April 29, 2006 at 9:08 PM  
Anonymous Hieu Minh said...

kaka, tuc la goc nhon o 2 cap hinh A,B o 2 ben la ko bang nhau.
Anh giai thich the da dung chua Trang ui.

April 29, 2006 at 9:56 PM  
Anonymous pham trang said...

Neu anh uong het 1 luc:D, em san sang mua ngay:)

April 30, 2006 at 12:27 PM  
Anonymous Paling&Eagle said...

Chài:))di dau cung thay uong bia:))Trang cung uong bia ha:Dhay qué di cung.:x

April 30, 2006 at 8:17 PM  
Anonymous Hieu Minh said...

Nam ngoai o Oktoberfest anh da uong lien 2 coc 1 lit, yen tam di ;)

April 30, 2006 at 10:19 PM  
Anonymous pham trang said...

He, may sang dot nao, neu cung dot uong bia thi vo tu di:D. Tao chi uong duoc nua coc 1l thoi, ko hoanh trang nhu anh Hieu Minh dau:D

May 1, 2006 at 8:13 PM  
Anonymous Hieu Minh said...

@Palinh: tai vi em Trang em i bao la em i se thuong cho anh mot coc day chu :p.
Minh o Duc bia ngon, uong bia la chuyen bt, Trang nho*` :D, o Phap thi chac phai uong ruou vang. :)

May 2, 2006 at 9:34 PM  
Anonymous pham trang said...

O Duc ma ko uong bia, an xuc xich thi la chuyen qua la:D

May 6, 2006 at 8:03 PM  
Anonymous pham trang said...

O Duc ma ko uong bia, an xuc xich thi la chuyen qua la:D

May 6, 2006 at 8:03 PM  
Anonymous Hieu Minh said...

Doi mai ma ko thay bai toan nao moi cua em Trang. :D. Tiep di em!

May 27, 2006 at 10:40 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home