Pham Trang's blog

Friday, July 7, 2006

Happy birthday to my friends:D
 

Hôm nay ngày đẹp 7/7, sinh nhật của 2 bạn hiền và cả 2 bạn đều sinh nhật lần thứ 20Image


To Hiền Trang: chúc ấy sinh nhật vui vẻ, mọi buồn phiền sẽ qua và nhiều niềm vui chờ đợi ở trước mắt (cụ thể là ở Kiwittsmoor, nơi có 1 thiên tài vĩ đại đang cư trúImage). Cứ thẳng tiến trên con đường mình đã chọn nhé! Có gì thì còn có tớ ở ngay bên cạnh này!


To Dương: lâu lắm rồi tao chưa gặp mày, tuy nhiên vẫn theo dõi những bước tiến đáng kinh ngạc của mày:D. Chúc mày được MrHAOImage, giành được nhiều giải trong nước cũng như quốc tế, học hành giỏi giang. Có thằng bạn như mày tự hào ghêImage. Nhớ mãi 4 năm học cùng mày, nhớ mãi những lần mày cho tao chép Toán còn tao cho mày chép HóaImage, nhớ lắm! Chúc mày mọi điều tốt đẹp nhé!


To cả 2 bạn hiền: bọn mình đều đang ở tuổi 20 rồi, và chỉ 1 lần này thôi!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home