Pham Trang's blog

Monday, September 18, 2006

14 dieu ran cua Phat

 


1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình


2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá


3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại


4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ


5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình


6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu


7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti


8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã


9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng


10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ


11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm


12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung


13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết


14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.


 Nam mô a dì đà Phật...

8 Comments:

Anonymous chip said...

Trong may dieu ran tren, to*' da~ tung pham phai may dieu , hic hic :D Nammo a di da phat !!!

September 18, 2006 at 12:48 PM  
Anonymous scorpion lady said...

Cai nay co tu lau lam rui, doc cung ko bit bao lan, the ma chang nho noi. Nam mo a di da phat. Thoi thi song cho dung voi tam la duoc ...

September 18, 2006 at 2:17 PM  
Anonymous pham trang said...

u, tao chi nho may cai "tai san, hanh phuc.." thoi, chu may cai khac ko nho noi:D

September 18, 2006 at 8:36 PM  
Anonymous |-| α ω said...

an tuong

September 19, 2006 at 6:40 PM  
Anonymous pham trang said...

khong sao Thuy a, lam duoc het nhu 14 dieu ran thi thanh Phat tu lau roi:). Minh nguoi pham tuc, "song cho dung tam la duoc"

September 19, 2006 at 10:01 PM  
Anonymous pham trang said...

bo may, xem lai xem ai ko tien bo duoc nha:D

September 23, 2006 at 3:01 PM  
Anonymous Tung said...

hehe, dao nay bon may sao lam dua post cai nay the di mat:)..Hoi truoc tao thay QT cung post cai nay:)

September 23, 2006 at 4:53 PM  
Anonymous Tung said...

ah quen, ma may thi co ran de dem thi cung ko tien bo duoc dau nhi:P

September 23, 2006 at 4:53 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home