Pham Trang's blog

Thursday, January 22, 2009

Cái sự học thi^^
Nào thì Karteikarte, nào thì mind map, nào thì skript, nào thì sách, nào thì Mitschriften, nào thì Notizen... Cái sự học thi thật là vất vả:(( . Mỗi lần học bài mình bày đồ ra kín bàn, kín cả giường:D.

Labels:

3 Comments:

Anonymous Pink 2 said...

học đi học đi, tao cũng đang học thi mà lười quá, cứ trải đầy ra giường xong rồi khò khò khò :((

January 22, 2009 at 12:46 PM  
Anonymous meocoi said...

haha,e giong cai chi. o tren qua =))

January 22, 2009 at 8:51 PM  
Anonymous Phượng Selena [mẹ Pipo] said...

entry gi ma bun cuoi the?

January 23, 2009 at 9:10 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home