Pham Trang's blog

Wednesday, July 18, 2007

Bà tôi...

Mỗi lần nghe bài này lại nhớ bà ngoại... Bà đi trước hôm mình bay có hơn 1 tuần... Hình ảnh ở đầu và cuối bài hát thật ám ảnh...


Bà Tôi
Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến - Thể hiện: Ngọc Khuê


"Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to..."
"Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to..."

Labels: