Pham Trang's blog

Tuesday, October 23, 2007

Mua thu vang

Đẹp quá...nhưng không níu kéo được mãi...thu sắp tàn rồi...


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Labels:

Sunday, October 21, 2007

Best friends forever
Meine Inki, die erste und beste deutsche Freundin:)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Labels:

Friday, October 19, 2007

Mat xe dap
“Cha Cao Tằng Tổ Khảo, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Dì Tỉ Muội thằng cha mày đã lấy trộm cái xe đạp của tao!
Cái xe ở nhà tao là xe vàng, xe bạc.
Nó về nhà mày là xe rỉ, xe han..


Mày đi xe tao mày ngã mày nhào

Mày bán xe tao mày què mày cụt
Mày không trả xe cho bà , bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày,
Buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú,


Bà nguyền, bà rủa cho cây vàng lá, cho quả chột thui,


Cho Thần Trùng đến rút từng khúc ruột của cha ông, vợ con nhà mày ra!Tao hú 3 hồn, 7 vía thằng đàn ông,


3 hồn 9 vía con đàn bà đã lấy trộm xe đạp của tao.


Tao gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ,


Ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà,


Ông cầm cờ vàng bên hữu,


Ông cầm cờ trắng bên tả


Yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám lấy cắp cái xe đạp của tao!...”

Vừa mất cái xe đạp yêu quý, tức quá đi mất!! Ai cao thủ dịch hộ bài này ra tiếng đức để em chửi mấy thằng ranh con ở bến tàu với:D. Bọn nó lấy xe đạp của em, hôm sau thấy em lủi thủi đi bộ còn cười hô hố với nhau, tức quá đi mất!!!! Xe ơi, giờ xe ở đâu:((

Labels: