Pham Trang's blog

Monday, March 22, 2010

I miss you so much!!!

Nhớ các cháu yêu của mình quá!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sunday, March 21, 2010

Goodbye winter!

Goodbye the longest winter ever in my life. Here comes the sun and soon the spring^^

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket