Pham Trang's blog

Monday, August 20, 2007

Anh 1 reunion
Trưa qua gặp lại mấy bạn Anh 1, vui quá đi mất:D. DH với Kim thì mới gặp năm ngoái ở Đức, trông vẫn thế, không khác mấy. Mai Anh cũng vẫn thế, gầy quá:D. Kiên thì chẳng khác lắm, à có khác, dạo này chụp ảnh đã chịu mỉm cười, không để cái mặt đần độn như trước kia:)). Diễm Lan vần hiền và xinh như xưa:) Minh Trang trông cũng vẫn y như xưa, đến 1 tẹo đã phải về. Thanh Tú thì khỏi nói, không khác nổi:)), ai mà tin nó đã 21 tuổi cơ chứ:))


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Labels:

Tuesday, August 7, 2007

The road is free. I'm coming home!!!!!!!!
I wake up in the morning
So far away from home
Trying to make it through the day
Many miles are between us
I'm sending my love
From this payphone
Through the storms we've wandered
Many mountains we have climbed
But all the bad times are behind
The road is free - I'm coming home
Without you I am like
A ship without its sails
Calling the wind to save me
I'd climb the highest mountain
I'd cross the seven seas
Just to see you smile again
All the trust that was built along the years
Is coming back to stay
I know, just look ahead
The road is free - I'm coming home
With every step I'm closer to home
When I'm back you won't be alone
Soon I'll see the familiar door before my eyes
And you
Through the storms we've wandered
Many mountains we have climbed
All the bad times are behind
The road is, the road is free, and I'm coming home

Labels: